Panorama Petelinjsko jezero.jpg

Izseki iz grafičnih prilog DPN OSVAD Postojna

izbor zanimivejših detajlov načrtovanih prostorskih ureditev, območij  in objektov:

 

DPN karta 2.1 - Izsek Mahneče

Taktično operativni center, dekontaminacijska postaja s ploščadjo za urjenje postopkov JRKB* zaščite, vzletišče za helikopterje št. 1.

* JRKB - jedrsko, radiološko, kemijsko, biološko

  

 

   

DPN karta 2.1 Izsek Mahneče Postojna

Izsek s prikazom oddaljenosti od Postojne

 

 

 

DPN karta 2.3 Izsek Žerible - Grmača (ob odlagališču odpadkov Stara vas)

Vzletišče za brezpilotna letala št. 1, območje za odmetavanje nebojnega tovora iz zraka, območje urjenja uporabe železnice.

 

 

 

DPN karta 2.3 Izsek Poček osrednje območje

Vzletišče za brezpilotna letala št. 2, taktično območje s tarčami, štiri artilerijske opazovalnice.

 

 

 

DPN karta 2.3 Izsek Grmača - Mlečni hrib

Pralnica za vojaška vozila št. 1 pod Mlečnim hribom pri Matenji vasi.

 

 

 

DPN karta 2.6 Izsek Center Bile

 

 

 

DPN karta 2.6 Izsek Center Bile povečava

V sredini izgradnja novih objektov za nastanitev, oskrbovanje, skladiščenje in energijo na lokaciji obstoječih gospodarskih objektov Bile (Območje PO 34 Center Bile). Desno novo naselje 35-ih komunalno opremljenih objektov s centrom poveljstva in objekti za urjenje boja v naselju (PO 10 vadišče za boj v naselju z vzletišči za helikopterje).

 

Fotografija lokacije izgradnje novega naselja 35-ih novih komunalno opremljenih objektov s centrom poveljstva in objekti za urjenje boja v naselju na Bilah. V gozdičku na vzpetini je predvidena izgradnja novega vodnega rezervoarja.

 

 

 

DPN karta 2.6 Izsek Bile - Center MES

Izgradnja novega skladišča minsko eksplozivnih sredstev MES in pralnice za vojaška vozila št. 2.

 

 

DPN karta 2.6 Izsek Bile - Vadišče Poveljstvo

Izgradnja 35-ih novih komunalno opremljenih objektov s centrom poveljstva in objekti za urjenje boja v naselju ter 8 vzletišč za helikopterje. 

DPN karta 2.6 Izsek Bile - Strelišče

 

 

  

DPN karta 2.6 Bile Izsek - Zelena dolina

Vadišče z eksplozivnimi sredstvi.

 

 

 

DPN karta 2.16 Izsek Bač

Območje strelišča Bač.

 

 

 

DPN karta 3 Shema posameznih kart Komunalne infrastrukture

 

 

 

DPN karta 3.1 Izsek Bile - Komunalna infrastruktura Centra Bile in objektov Poveljstva

 

 

 

DPN karta 3.2 Izsek Žeje - Komunalna infrastruktura - priključki Žeje

 

 

 

DPN karta 3.7 Izsek - Bač Komunalna infrastruktura